Opplevinga du aldri gløymer

“Det var ein gong – og det er framleis ein dal. Det var her i Gudbrandsdalen Asbjørnsen og Moe samla inn og fekk inspirasjon til mange av folkeeventyra sine. Det var her ferdakaren kom til gards og møtte gilde tømmerbygningar og kunne sjå utover dei sju blånar.”

Det Grønne rommet på Nordre EkreGardshotell i Gudbrandsdalen tilbyr overnatting, servering og opplevingar på Valbjør, Helle, Blessom i Vågå, Nordre Ekre i Heidal og Sygard Grytting på Sør-Fron. Dei unike gardane har alle sine spesialitetar og særpreg, du finn informasjon om den enkelte garden i lista til høgre.

Velkomne til gards!